اتوبیت (AutoBit) هدف خود را ایجاد بستر های امن برای کاربران بوسیله فناوری های نوین قرار داده است به نحوی که هر یک از کاربران پس از پیوستن به جامعه اتوبیت زیر چتر حمایتی ما قرار میگیرند و  از بسته های امنیتی گوناگون بهره مند میشوند.

اتوبیت (AutoBit) با استفاده از بروزترین فناوری های امنیتی، ردیابی و انتقال اطلاعات مفتخر است بعنوان مجموعه ای ایرانی و با استفاده از نخبگان و متخصصان داخلی احساس امنیت را به هموطنانمان تقدیم کند.

آخرین نسخه از دستگاه ردیابی و سیستم جامع اطلاعات خودرو بعنوان جعبه سیاه و محافظ ایمنی شما اینک در دستان شماست ....